Bullish Candlestick för uppgång

 

 

Formationer där sannolikheten är störst för uppgång kallas för en Bullish-formation, efter engelskans ord för tjur (Bull) precis som en uppåtgående trend är Bullish. Tjuren använder sina horn för att slunga upp bytet i luften till skillnaden från björnen som fäller och slår ner sitt byte (bearish). Man skiljer på vändningsformationer och fortsättningsformationer. Det är viktigt att komma ihåg att nedanstående formationer inte är några köp- eller säljråd endast en beskrivning av sentiment och psykologi bakom de olika formationerna. Genom att klicka på bilderna nedan öppnas ett dokument som närmare förklarar respektive formation. För de som abonnerar på våra köp- och säljsignaler är dessa sidor tänkt som en extra hjälp för att förklara de begrepp som ibland används i samband med signalerna. Klicka på den gula bilden för mer information om formationen.

 

 

Bullish Reversal-formationer med hög tillförlitlighet:

 

 

Bullish Reversal-formationer med hyfsad tillförlitlighet:

 

 

 

Bullish Reversal-formationer med låg tillförlitlighet:

 

 

 

Bullish Fortsättningsformationer med hög tillförlitlighet:

 

 

 

 

Bullish Fortsättningsformationer med hyfsad tillförlitlighet:

 

 

 

 

 

Bullish Fortsättningsformationer med låg tillförlitlighet:

 

 

 

 

 

Bullish enstaka kursstaplar som Reversal & Fortstättningsformationer med låg tillförlitlighet:

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk analys - Bullish Candlestick

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.