Bullish Ladder Bottom

 

 

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bearish (nedåtgående)


Tillförlitlighet: Hyfsad


Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt


Antal perioder: 5

 

Liknande formationer: Bullish Concealing Baby Swallow och Bearish Three Black Crows

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish). 

2. De första tre kursstaplarna är kraftfulla långa röda staplar med lägre öppningar och stängningar för varje dag.

3. Den fjärde dagen är en röd kursstapel med en lång svans på ovansidan och stängningen är lägre än de tre tidigare dagarna.

4. Den femte dagen öppnar upp över den fjärde dagens body och vid stängningen har det bildats en kraftfull grön stapel.

 

 

Psykologi bakom signalen:

Efter en stabil nedgång där de senaste tre dagarna bestått av långa röda staplar med allt lägre stängningskurser känner sig säljarna väldigt självsäkra och tycker att de har kontroll på händelseförloppet. Efter öppningen den fjärde dagen kom köparna tillbaks och lyckades skapa en kraftfull grön stapel, som var nära att tangera högstanivån för den tredje dagens kursstapel, men säljarna kom tillbaks och lyckades på nytt få till en ny lägre stängning. Detta får säljarna att inse att en nedåtgående trend inte varar för evigt och när säljarna börjar ta hem vinsten kommer köparna åter fram och hjälper till att skapa en rallyliknande stämning där volymen gärna skall tillta för att stärka vändningsformationen.

 

När blankarna under den fjärde dagen såg att köparna låg och lurpassade så fort kursen vände upp är det ett bra tillfälle att stänga korta positioner. Den största orsaken till att vi får en vändning vid denna typ av kursformation är just att blankare kan stänga sina positioner med bra vinst. För att det skall bli en bestående vändning är det önksvärt att volymen tilltar markant under den femte dagen.

 

Denna vändningsformation behöver bekräftas nästföljande (sjätte) dag, gärna med en grön kursstapel som inleder med ett gap upp och sedan stänger högre än första dagens öppning vilket kommer att tvinga blankare att stänga sina korta positioner och förstärka den kommande uppgången.

 

Teknisk analys - Bullish Ladder Bottom