Teknisk analys - historiska samband

 

 

Teknisk analys handlar om att utifrån historien finna psykologiska samband för att få en bättre edge för aktier, valutor och råvaror. Tanken bakom teknisk analys är att människor som står bakom affärer vare sig det rör sig om råvaror, aktier eller valutor och människor tenderar att reagera på liknande sätt och följa givna mönster vilket gör det möjligt att analysera beteendet genom att endast studera prisgrafen. Teknisk analys utgår från att ett värdepapper alltid är korrekt prissatt av marknaden. Det råder delade meningar om hur tillförlitligt det är att förlita sig på teknisk analys eller om det är som att kasta tärning.

 

Teknisk analys bygger till stor del på att människor har en tendens att agera på samma sätt när historiska mönster upprepar sig.

 

Oavsett vad motståndarna (de som förkastar teknisk analys) säger anser jag att i den bästa av världar bör man kombinera både teknisk- och fundamental analys för sitt långsiktiga sparande. För de som handlar med kort tidshorisont är fundamental analys helt förkastlig, då fungerar endast teknisk analys. Teknisk analys är ett samlingsnamn kring många olika analysmetoder som kan tolkas på olika sätt.

 

Målsättningen med dessa sidor är att förklara några vanliga tekniska indikatorer och för att förstå resonemangen bättre rekommenderar jag att först läsa igenom de sidor som handlar om candlestick. Det gäller oavsett vilka tekniska analysmetoder man väljer att använda att känna till hur de är uppbyggda och under vilka typer av marknadsförhållande de fungerar. Glöm inte bort att hur bra modell man än använder sig av är det omöjligt att lyckas utan att följa ett bra money management-regelverk som begränsar de ofrånkomliga förlusterna och ser till att vinsterna rids så långt som möjligt.

 

Mycket av den moderna tekniska analysen bygger på Charles H. Dows teorier som han publicerade i Wall Street Journal. Dow samlade de viktigaste amerikanska företagen i ett index som senare blev Dow Jones. Hans teorier grundar sig på följande principer:

 

 • Indexen avspeglar det totala placerarkollektivets syn på marknaden.
 • Marknaden kan delas in i tre trender:
  1. Primärtrend - från ett till flera år
  2. Sekundär- eller medellång trend - från några veckor till flera månader
  3. Tertriär- eller kort trend - från någon dag till några veckor
 • Huvudtrenden har i sin tur tre faser:
  1. Tidig fas
  2. Huvudfas
  3. Avslutande fas
 • Utvecklingen i ett index skall bekräftas i fler index
 • Kurs och omsättning har ett tydlig samband. Volymtillväxten skall korrelera med trendriktningen.
 • En trend gäller tills en annan riktning bekräftas.

 

 

 

 

 

 

 

Vi rekommenderar: 

  

 

 

ultrices posuere cubilia Curae;
Nulla nunc. Donec vel augue

Teknisk analys - Vinnarbyrån