Bearish Candlestick för nedgång

 

 

En formation där sannolikheten är störst för nedgång kallas för en Bearish-formation, efter engelskans ord för björn (Bear) precis som en uppåtgående trend benämns Bearish. Björnen slår ner sitt byte till skillnad för tjuren som använder sina horn för att slunga upp bytet i luften. Man skiljer på vändningsformationer och fortsättningsformationer. Det är viktigt att komma ihåg att nedanstående formationer inte är några köp- eller säljråd utan beskrivningar av sentiment och psykologi bakom de olika formationerna. Genom att klicka på bilderna nedan öppnas ett dokument som närmare förklarar respektive formation. För de som abonnerar på våra köp- och säljsignaler är dessa sidor tänkt som en extra hjälp för att förklara de begrepp som ibland används i samband med signalerna. Klicka på den gula bilden för mer information om formationen.

 

 

Bearish Reversal-formationer med hög tillförlitlighet:

 

 

Bearish Reversal-formationer med hyfsad tillförlitlighet:

 

 

 

 

 

 

Bearish Reversal-formationer med låg tillförlitlighet:

 

 

Bearish Fortsättningsformationer med hög tillförlitlighet:

 

 

 

 

 

 

Bearish Fortsättningsformationer med hyfsad tillförlitlighet:

 

 

Bearish Fortsättningsformationer med låg tillförlitlighet:

 

 

 

 

Bearish enstaka kursstaplar som Reversal & Fortstättningsformationer med låg tillförlitlighet:

 

 

 

 

 

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

 

 

Teknisk analys - Bearish Candlestick