Bearish Two Outside

 

 

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.


Tillförlitlighet: Hög


Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt


Antal perioder: 3

 

Liknande formationer: En fortsättning- och bekräftelse på en Bearish Engulfing (omfamnande) formation.

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.

2. De två första dagarna är en Bearish Engulfing-formation. Dag ett är en måttlig grön kursstapel följt av en röd kursstapel som öppnar över första dagens högsta nivå och stänger lägre än första dagens lägsta nivå (engulfing).

3. Den tredje dagens röda kursstapel som stänger under andra dagens lägsta nivå bekräftar vändningsformationen.

 

 

Psykologi bakom signalen:

Denna formation är en bekräftelse på Bearish Engulfing-formationen. Den tredje dagens stängning klart under andra dagens lägsta nivå bekräftar att sentimentet vänt och att det nu är säljarna som dominerar.

 

Trots att signalen har hög träffsäkerhet rekommenderar jag en fjärde dag som bekräftar vändningsformationen. Önskvärt är alltså att den fjärde dagen blir en röd kursstapel som gärna öppnar med ett gap nedåt.

 

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Teknisk analys - Bearish Two Outside

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.