Bearish Gravestone Doji

 

 

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.


Tillförlitlighet: Medium


Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärd


Antal perioder: 2

 

Liknande formationer: Bearish Shooting Star.

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.

2. Den första dagen består av en grön kursstapel i riktning med trenden.

3. Dag två öppnar med ett gap uppåt och vi får en Doji med en lång svans på ovansidan, men inte någon svans (eller mycket liten) på nedsidan.

 

Psykologi bakom signalen:

En Gravestone Doji är en formation där andra dagens kursstapel öppnings-, lägsta- och stängningskurs noteras på samma nivå. Formationen är en topp/vändningsformation som uppträder efter en längre tids uppgång. När en Gravestone Doji uppträder efter ett rally innebär formationen att köparna fortsatt trodde på en uppgång när dagen öppnade, därav det gap som uppstod. Efter öppningen fortsätter köparna att dominera och driver kursen uppåt, helst så långt att en ny topp skapas. Eftersom uppgången pågått en tid är det en del köpare som börjar ta hem vinsten och de som kom in sent får snabbt se sina positioner ligga back. När uppgången mattas av kommer fyndblankarna och köparna visar tecken på utmattning, vilket ytterligare stärker säljarna och köparna sägs dö av utmattning.

 

Ju längre svansen är på ovansidan, desto högre är sannolikheten för att det är en ny topp vi just sett. 

 

Trots att en Bearish Gravestone Doji har bra träffsäkerhet är det önskvärt med en öppning dag tre som är lägre än stängningskursen för Gravestone Dojin. Ju större gap dag tre öppnar nedåt med, desto större är sannolikeheten för en fortsatt nedgång. I andra hand fungerar en bekräftelse som består av en röd stapel med hyfsad body och helst en liten svans på nedsidan.

 

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Teknisk analys - Bearish Gravestone Doji

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.