Bearish Long Legged Doji

 

 

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.


Tillförlitlighet: Medium


Krävs ytterligare bekräftelse: Nödvändig


Antal perioder: 1

 

Liknande formationer: Bearish Eventing Doji Star.

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.

2. En Doji som öppnar med ett gap uppåt.

3. Svansarna på ovan- och undersidan är långa och ungefär lika stora

 

 

Psykologi bakom signalen:

En Doji är är ett tecken på att det råder obeslutsamhet mellan köpare och säljare. En Doji med långa svansar på både upp- och nedsidan visar att det gjordes affärer betydligt högre och lägre än öppningskursen men stängningen skedde i nivå med öppningen. Trots att kursen under perioden varit betydligt högre än öppningen och volatiliten så visar stängningen att marknaden tappat känslan för fortsättningen.

 

En Long Legged Doji fungerar bäst vid toppen efter en uppgångsfas.

 

Trots att signalen har hyfsad träffsäkerhet rekommenderar jag en bekräftelse dagen efter där kursen skapar en röd kursstapel som gärna öppnar med ett gap nedåt.

 

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Teknisk analys - Bearish Long Legged Doji

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.