Bearish Harami

 

 

Typ av signal: Bearish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bullish (uppåtriktad trend.


Tillförlitlighet: Låg


Krävs ytterligare bekräftelse: Rekommenderas starkt


Antal perioder: 2

 

Liknande formationer: En Bearish Harami är de första två av tre dagarna i en Bearish Three Inside Down.

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Den föregående trenden skall vara uppåtriktad.

2. Den första kursstapeln  består av en lång grön kursstapel med hög volym som skapar trygghet hos köparna.

3. Nästa dag handlas inom ett snävt område med liten body och inom första dagens body (engulfed) med betydligt mindre volym än dag ett, ingen svansarna går utanför första dagens högsta och lägsta noteringar.

4. Den låga volymen dag två skapar osäkerhet hos köparna att trenden håller på att avta.

 

 

Psykologi bakom signalen:

Ordet Harami betyder gravid på japanska och utseendet innebär att den röda kursstapeln är modern till den mindre röda kursstapeln som är "bebisen". En Bearish Haramai är ett tecken på att det börjar uppstå osäkerhet kring hur mycket styrka det är kvar i den pågående trenden. Det är viktigt att den röda kursstapelns storlek är betydligt mindre än den första dagens gröna stapel och att volymen är betydligt lägre under dag två.

 

En Bearish Harami behöver inte nödvändigtvis innebära en trendvändning, det kan även innebära att uppgångstakten är på väg att avta.

 

Det krävs ytterligare en dags bekräftelse där nästkommande dag skapar en röd kursstapel som gärna öppnar med ett gap nedåt.

 

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.

 

Teknisk analys - Bearish Harami

Alla formationer på dessa sidor är enbart utlagda i utbildningssyfte.

Tradingbyrån vill inte att informationen på dessa sidor sprids eller mångfaldigas utan medgivande.