Bullish Stick Sandwich

 

 

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bearish (nedåtgående)


Tillförlitlighet: Hyfsad


Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt


Antal perioder: 3

 

Liknande formationer: Bullish Engulfing

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish). 

2. Den första kursstapeln i formationen är en lång röd kursstapel (en Closing Marubozu)

3. Dag två öppnar över stängningen dag ett, innanför bodyn och stängningen dag två skall ske över första dagens högsta nivå.

4. Den tredje dagens kursstapel är en röd kursstapel som öppnar över andra dagens stängning och stänger på samma nivå, eller nära första dagens stängning.

 

 

Psykologi bakom signalen:

Prisökningen och stängningen över första dagens högsta nivå dag två är ett tecken på att den nedåtgående trenden är på väg att brytas. Den tredje dagens stängning på eller nära första dagens stängning innebär att vi fömodligen hittat ett relativt starkt stöd. Med stor sannolikhet kommer vi att få se en uppgång från denna nivå.

 

Kännetecknande för denna formation är att varje dags öppning sker till en högre nivå och detta bör blankare se som tillfälle att komma ur sina korta positioner. Formationen visar att marknaden hittat en stödnivå från vilket en uppgångsfas kan inledas. 

 

Denna formation består av tre kursstaplar där det är klart önskvärt med en bekräftelse nästföljande dag, gärna med en grön kursstapel som inleder med ett gap upp och sedan stänger högre än tredje dagens högsta nivå, för att köparna skall känna sig på den säkra sidan.

 

 

 

Teknisk analys - Bullish Stick Sandwich