Bullish Hammer

 

 

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bearish (nedåtgående)


Tillförlitlighet: Låg


Krävs ytterligare bekräftelse: Helt nödvändig


Antal perioder: 1

 

Liknande formationer: En Bullish Hammer är en variant av en Dragonfly Doji och liknar (fast tvärtom) en Bearish Hangning Man. 

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish). 

2. En liten body överst på kursstapeln utan någon svans upptill (eller en mycket liten), där färgen på bodyn inte spelar någon roll.

3. På nedsidan av kursstapeln skall det vara en lång svans som är minst dubbelt så lång som bodyn.

 

Psykologi bakom signalen:

En Bullish Hammer uppträder endast i en befintlig nedtrend när kursrörelsen närmar sig botten. Kursen öppnar enligt trenden, gärna med ett gap nedåt, vilket stärker säljarna som fortsätter att driva kursen nedåt, helt plötsligt vänder priset uppåt, fyndköparna kommer in och det blir allt tydligare att detta håller på att bli en bottenformation. Vändningen uppåt kommer plötsligt och får blankarna att börjar tvivla på en fortsatt nedgång vilket innebär att en del korta positioner stängs. Tillsammans får det kursen att stiga under resten av dagen. Kursen stänger i närheten av öppningskursen och precis som vid alla formationer med enskilda kursstaplar behvös mer information.

 

Den vändningsformation som en Bullish Hammer innebär måste efterföljas av en grön kursstapel som helst inleder med ett gap upp och sedan stänger högre än högsta noteringen för "hammaren". 

 

Teknisk analys - Bullish Hammer