Bullish Doji Star

 

 

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bearish (nedåtgående)


Tillförlitlighet: Hög


Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt med en grön efterföljande kursstapel helst med gap upp.


Antal perioder: 3

 

Liknande formationer: Bullish Abandoned Baby

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish). 

2. Dag i formationen är en relativt lång röd kursstapel med små svansar och stor body.

3. Den andra kursstapeln består av en Doji med ett gap nedåt, där högstanoteringen är klart under första dagens lägsta notering.

4. Den tredje dagen är en relativt lång grön kursstape med små eller obefintliga svansar. 

 

Psykologi bakom signalen:

Det positiva sentimentet hos en Doji Star skapas de två första dagarna och bottenformationen bekräftas den tredje dagen. Det nedåtgående gapet dag 2 stärker säljarna, men de är oförmögna att fortsätta att driva kursen nedåt, istället stänger kursstapeln på ungefär samma nivå som vid öppningen. Oförmågan hos säljarna att driva kursen nedåt ytterligare, kan vara ett tecken på att blankarna passar på att ta hem sina vinster. När kursen den tredje dagen passerar den högsta noteringen för Doji-stapeln bekräftas den positiva vändningen. Ju längre upp på första dagens body som kursen stänger, desto bättre chans är det till att uppgången kommer att fortsätta.

 

Det kan i formationen förekomma flera Dojisar efter varandra, formationen gäller lika fullt. Tillförlitligheten hos denna formation är hög, men trots det är det bra att nästföljande dag är en grön kursstapel som gärna får inledas med ett gap upp.

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

Teknisk analys - Bullish Doji Star