Bullish Three Outside Up

 

 

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bearish (nedåtgående)


Tillförlitlighet: Hög


Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt med en grön efterföljande kursstapel helst med gap upp.


Antal perioder: 3

 

Liknande formationer: Bullish Engulfing (egentligen en bekräftelse av denna formation)

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish). 

2. De första två dagarna i formationen består av en Bullish Engulfing. 

3. Den tredje dagen består av en grön kursstapel som stänger högre än dag två.

 

Psykologi bakom signalen:

Dag ett i formationen stängde med ett tydligt minus. Öppningen dag bestod av ett gap nedåt men säljarnas självförtroende avtog och när köparna lyckades vända kursstapeln till en grön stapel steg självförtroendet hos köparna i takt med att stängningarna skedde allt högre upp på den första dagens kursstapel. I och med att stängningen dag två skedde över första dagens högstanotering erhöll vi en Bullish Engulfing (omfamnar) som täckte hela dag ett. Dag tre är egentligen inget annat än en fortsättning och bekräftelse av den Bullish Engulfing som de första två dagarna innebar.

 

Den tredje kursstapeln i en Bullish Three Outside Up är egentligen den bekräftelse som krävs för en Bullish Engulfing, i det fall stängningen av dag tre är högre än dag två.

 

Tillförlitligheten hos denna formation är hög, men trots det är det bra att nästföljande dag är en grön kursstapel som gärna får inledas med ett gap upp.

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

Teknisk analys - Bullish Three Outside Up