Bullish Engulfing (omfamnande)

 

 

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bearish (nedåtgående)


Tillförlitlighet: Hyfsad


Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt


Antal perioder: 2

 

Liknande formationer: Bullish Engulfing är starten på Bullish Three Outside Up

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish). 

2. Den första kursstapeln i formationen är en röd kursstapel med liten body, alternativt en Doji.

3. Stapel nummer två är en rejäl grön Engulfing kursstapel där öppningen är lägre än gårdagens lägsta och stängningen är klart ovanför högstanoteringen.  

 

 

Psykologi bakom signalen:

Om volymen under dag ett är betydligt lägre än de omgivande staplarna ökar det styrkan i formationen. Dag två öppnar klart lägre än första dagens stängningskurs, men kort efter öppningen tar köparna över och skapar en rallyliknande uppgång som inte bara eliminerar första dagens stängning och därefter stänger nära dagshögsta, klart över högsta noteringen hos dag ett. När säljarna till en början trycker ner kursen dag ett ser det ut som den nedåtgående trenden skall fortsätta, men efterhand avtar volymen och säljarna börjar oroa sig för att kursen närmar sig en botten. När köparna dag två strömmar till och visar att de på intet sätt är uträknade är det många blankare som blir tvungna att stänga sina positioner vilket ytterligare driver på uppgångsrallyt.

 

Denna formation består endast av en kursstapel som bildas efter en karaktäristisk nedåttrend och styrkan i formationen blir klart bättre om volymen tilltar markant dag 2 och om den gröna kursstapeln dag två omfamnar (engulf) mer än en tidigare kursstapel.

 

Bullish Engulfing är en ganska tillförlitlig formation. Det är dock önskvärt med en bekräftelse av formationen genom att nästföljande dag är en grön kursstapel som gärna får inledas med ett gap upp för att köparna skall känna sig på den säkrare sidan.

 

 

 

Teknisk analys - Bullish Engulfing