Bullish Morning Star

 

 

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bearish (nedåtgående)


Tillförlitlighet: Hög


Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt med en grön efterföljande kursstapel helst med gap upp.


Antal perioder: 3

 

Liknande formationer: Bullish Abandoned Baby, Bullish Morning Doji Star, Bullish Tri-Star

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish). 

2. Dag i formationen är en relativt lång röd kursstapel med små svansar och stor body.

3. Den andra kursstapeln består av en kursstapel med liten body som öppnar med ett gap nedåt, där högstanoteringen är klart under första dagens lägsta notering.

4. Den tredje dagen är en relativt lång grön kursstape med små eller obefintliga svansar. 

 

Psykologi bakom signalen:

Efter en lång röd kursstapel öppnar dag två med ett gap nedåt i den föregående trendens riktning. Dag två handlas inom ett relativt snävt område, vilket innebär att bodyn hos kursstapeln är liten. Det positiva sentimentet hos en Morning Star skapas de två första dagarna och bottenformationen bekräftas den tredje dagen. Det nedåtgående gapet dag 2 stärker säljarna, men de är oförmögna att fortsätta att driva kursen nedåt, istället stänger kursstapeln med liten avvikelse uppåt eller nedåt från öppningskursen. Oförmågan hos säljarna att driva kursen nedåt ytterligare, kan vara ett tecken på att blankarna passar på att ta hem sina vinster. De två första kursstaplarna i formationen skapar en typisk Star-formation (en kursstapel med liten body). När kursen den tredje dagen passerar den högsta noteringen för andra dagens bekräftas den positiva vändningen. Ju längre upp på första dagens body som kursen stänger, desto bättre chans är det till att uppgången kommer att fortsätta.

 

Det kan i formationen förekomma flera "Stars" där färgen inte spelar någon roll, efter varandra, formationen gäller lika fullt. Tillförlitligheten hos denna formation är hög, men trots det är det bra att nästföljande dag är en grön kursstapel som gärna får inledas med ett gap upp.

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

Teknisk analys - Bullish Morning Star