Bullish Three Stars in the South

 

 

Typ av signal: Bullish Reversal (vändningssignal)


Föregående trend: Bearish (nedåtgående)


Tillförlitlighet: Hyfsad


Krävs ytterligare bekräftelse: Önskvärt


Antal perioder: 3

 

Liknande formationer: Bearish Three Black Crows

 

 

 

Så här identifierar du signalen:

1. Föregående trend skall vara nedåtgående (bearish). 

2. Den första kursstapeln i formationen är en lång röd kursstapel med en lång svans på nedsidan.

3. Andra dagens kursstapel är en något mindre version av första dagens kursstapel med en högre lägsta nivå än första dagens kursstapel.

4. Tredje dagen består av en liten röd Marubozu som öppnar och stänger innanför andra dagens högsta och lägsta kurs.

 

 

Psykologi bakom signalen:

Karaktäristiskt för denna formation är att varje ny dag omfanas (Engulfing) av föregående dags högsta och lägsta noteringar. Det finns en uppenbar risk att blankare stannar kvar i sina positioner, vilket kan påskynda en vändning när de tvingas stänga sina korta positioner. De allt mindre dagliga rörelserna och köparnas försök att driva upp kursen kan vara på väg att lyckas. Om man slår ihop kursstaplarna till en kursstapel "ser man" att köparna lyckats eliminera mer än hälften av den röda färgen och skapat en svans som är mer än hälften av den totala kursstapelns höjd, vilket är ett tecken på att köparna håller på att ta över. När kursen stänger över andra dagens högsta eller framförallt första dagens öppning kommer de sena blankarna att få brått att stänga sina positioner och det kommer att påskynda rallystämningen. Det mesta tyder på att köparna håller på att ta över matchen.

 

Kännetecknande för denna formation är att varje dag omfamnas (Engufling) av föregående dags högsta- och lägsta notering. Köparnas entusiasm och tilltagande självsäkerhet visas tydligast i den första dagens långa svans på nedsidan och de kommande dagarnas allt högre lägsta nivåer.

 

Denna formation består av tre kursstaplar där det är klart önskvärt med en bekräftelse nästföljande (fjärde) dag, gärna med en grön kursstapel som inleder med ett gap upp och sedan stänger högre än första dagens öppning vilket kommer att tvinga blankare att stänga sina korta positioner och förstärka den kommande uppgången.

 

Teknisk analys - Bullish Three Stars in the South