Tvådagarskurs Winning Trading >>

Denna grundkurs vänder sig i första hand till nybörjare men

många även deltagare med mer erfarenhet har berömt kursen.

På kursen får du lära dig vikten av att vara disciplinerad och

följa börsklimatet vid alla affärer. Kursen är på två dagar första

dagen handlar om Winning Trading 1 och andra dagen åt 

Winning Trading 2.0.  Se mer under fliken anmälan. 

Enkel daglig omvärldsanalys   

 

Day-, swing- och longtrading

 

Pyramidmodell för swingtrading

 

Affärsplan och loggbok 

 

Teknisk analys som används

 

Tvingande indikatorer

 

Rådgivare - bra och dåliga

 

Dagliga förberedelser

 

Modellens uppbyggnad

 

Bygga arbetsyta - Winning Trading

 

Money management

 

Stop loss, initiala och glidande

 

Kursdiagram, stapel, linje och candlesticks 

 

Glidande medelvärden

 

Volym

 

MACD

 

Parabolic Stop and Reversal

 

Konsolidering, vimplar och utbrott

 

Trendkanaler

 

Gap och hur de kan utnyttjas

 

Entry och exit

 

Köpa/blanka

 

Orderboken, hur används den

 

Call, förhandel och efterbörs

 

Hur säkrar vi vinsterna

 

Hur kryddar vi insatserna  

 

Hur agerar vi inför rapporter

 

Efteranalys och backtestning

 

Nyheter och hur vi tolkar de

 

Tips för att hitta swingkandidater

 

Terminer, optioner, warranter

 

Tradingtider

 

Tobbes favoriter

Lärare: Tobbe Rosén

Tid: 2 dagar

Plats: Åhus och Stockholm

Pris: 13.900 kronor inkl moms. Lunch och fika ingår.

2-timmars kurs i candlesticks >>

Genom att lära dig att tolka candlessticks får du en edge mot

marknaden. Till skillnad mot "vanlig teknisk analys" förvarnar

candlesticks dig för hur sentimentet är på väg att förändras.

Du lär dig grunderna i hur candlesticks är uppbyggda och

vem som dominerar. Vi går igenom de vanligaste omslags-

formationerna och de som förstärker befintliga trender.  

Candlesticks och historien bakom   

 

Så här är candlesticks uppbyggda

 

Slaget om kursstapeln och vem som dominerar

 

Marubozulinjen och hur den används

 

Trender

 

Momentum

 

Formationer

 

Enkla-, dubbla- och multi candles

 

Öst möter väst

 

Gap

 

Break out

 

GRAG, RAG, Tretick och MA-strategier

 

Lämpliga tradingtider

 

Nackdelar med candlesticks

Lärare: Tobbe Rosén

Tid: 2 timmar

Plats: Åhus, Stockholm eller via Internet

Pris: 750 kronor inkl moms*

*) Du som öppnar konto och börjar handla hos IG Markets

får hela kursavgiften krediterad.

4-timmars kurs i grundläggande teknisk analys >>

Med hjälp av teknisk analys blir det enklare att komma i fas

med marknaden. På denna kurs lär du dig de vanligaste

begreppen och hur du kan applicera metoder för både kort-

och långsiktig handel. Det krävs inga förkunskaper för att

delta men det är fördel om du vet hur man köper och säljer

aktier på Internet.   

Grundläggande diagramtolkning

 

Så här gör du en karta över marknadsläget

 

Stöd och motstånd

 

Fibonacci och pivotpunkter

 

Trender

 

Glidande medelvärden

 

Trendkanaler

 

Momentum 

 

Stochastics, MACD och RSI

 

Jämviktspendling

 

Gummisnodd och gummiband

 

Tekniska formationer och setuper

 

GRAG, RAG, Tretick och MA-strategier

 

Break out

 

Stop loss

 

Risk/reward

 

Volym

 

Lämpliga tradingtider

 

Fallgropar

Lärare: Tobbe Rosén

Tid: 4 timmar

Plats: Åhus, Stockholm eller via Internet

Pris: 1.500 kronor inkl moms*

*) Du som öppnar konto och börjar handla hos IG Markets

får hela kursavgiften krediterad.

Endagarskurs Winning Trading 2.0 >>

Kursen är en fortsättningskurs och man behöver grunderna

i Winning Trading två dagars kurs som grund. WT2 är upp-

byggd i skikt och ger en betydligt lugnare day- och swing-

trading än vi tidigare vant oss vid. Vid daytrading räcker det

med att bevaka börsen 7 gånger per dag för entry.

Resultatet är svårslaget med upp till 0,76% genomsnittlig

avkastning per affär och en hitrate mellan 63 och 69%.

Kursen är på två dagar första dagen handlar om Winning

Trading 1 och andra dagen åt Winning Trading 2.0.

Se mer under fliken anmälan.

Modellen uppbyggd i valbara skikt

 

7 tillfällen per dag kan ge entry

 

Mellan 500 och 1400 affärer per år

 

Enkelt att skanna fram vad som ska handlas

 

Endast 29st aktier totalt att hålla koll på

 

Börsklimatet och inställningar  

 

Förutbestämd stopp, enkel och bra huvudkudde

 

Enklare att bestämma positionsstorlek

 

Mindre stress och lugnare trading

 

Vid dessa lägen ska du swingtrada istället

 

Teknisk analys som används

 

Tvingande indikatorer

 

Rådgivare - bra och dåliga

 

Dagliga förberedelser

 

Modellens uppbyggnad

 

Skapa signaler i Hitta Kursvinnare

 

Stop loss, initiala och glidande

 

Gap och hur de utnyttjas i WT2

 

Vid dessa tillfällen kan vi boosta entryn

Lärare: Tobbe Rosén

Tid: 1 dag (krävs att man först gått Winning Trading)

Plats: Åhus och Stockholm

Pris: 13.900 kronor inkl moms. Lunch och fika ingår.

4-timmars kurs i grundläggande teknisk analys >>

Med hjälp av teknisk analys blir det enklare att komma i fas

med marknaden. På denna kurs lär du dig de vanligaste

begreppen och hur du kan applicera metoder för både kort-

och långsiktig handel. Det krävs inga förkunskaper för att

delta men det är fördel om du vet hur man köper och säljer

aktier på Internet.(Betyget för senaste kursen var 4,93 av fem)

Grundläggande diagramtolkning

 

Så här gör du en karta över marknadsläget

 

Stöd och motstånd

 

Fibonacci och pivotpunkter

 

Trender

 

Glidande medelvärden

 

Trendkanaler

 

Momentum 

 

Stochastics, MACD och RSI

 

Jämviktspendling

 

Gummisnodd och gummiband

 

Tekniska formationer och setuper

 

GRAG, RAG, Tretick och MA-strategier

 

Break out

 

Stop loss

 

Risk/reward

 

Volym

 

Lämpliga tradingtider

 

Fallgropar

Lärare: Tobbe Rosén

Tid: 4 timmar

Plats: Åhus, Stockholm eller via Internet

Pris: 1.500 kronor inkl moms*

Betyg: Kursdeltagarna har hittills get 4,93 av 5,00

*) Du som öppnar konto och börjar handla hos IG Markets

får hela kursavgiften krediterad.

4-timmars kurs Vinnande Aktieplaceringar >>

Kursen vänder sig i första hand till dig som idag sparar passivt

i fonder och som en struts stoppar i huvudet i sanden när det

inte går så bra.  Du lär dig leta fram aktier som har bra förut-

sättningar att prestera än börsen som helhet. Via en mycket

enkel modell lär du dig hur du undviker att åka med ner när

börsen vänder ner. Kursen är på fyra timmar antingen via

Internet eller på någon av våra kursorter.  

Enkel daglig omvärldsanalys   

 

Långsiktigt sparande

 

Vaska fram undervärderade aktier

 

Att följa den "heliga gralen" 

 

Pyramiden för bra riskspridning 

 

Affärsplan

 

Teknisk analys som används

 

Tvingande indikatorer

 

Rådgivare - bra och dåliga

 

Modellens uppbyggnad

 

Anpassa Hitta Kursvinnare till modellen

 

Money management

 

Stop loss, initiala och glidande

 

Kursdiagram, stapel, linje och candlesticks 

 

Glidande medelvärden

 

Volym

 

Trendkanaler

 

Entry och exit

 

Köpa/blanka

 

Att skala in- och ut positioner med G-kraftsprincipen

 

Hur agerar vi inför rapporter

 

Nyheter och hur vi tolkar de

 

När är det bäst / sämst att handla

 

Terminer, optioner, warranter

Lärare: Tobbe Rosén

Tid: 4 timmar

Plats: Åhus, Stockholm eller via Internet

Pris: 1.500 kronor inkl moms*

*) Du som öppnar konto och börjar handla hos IG Markets

får hela kursavgiften krediterad.

 daytrading bättre aktieaffärer daytrading kurs

Vinnarbyrån © 2014 • Förbjudet att kopiera innehållet • Tel: 0708-660760

Tradingportalen, Börstjänaren, PS Model

DAYTRADING, DAYTRADING KURS,

daytrading, Winning Trading